Redirecționează 3.5% din impozitul tău către RVE

Despre noi


Cine suntem?

Suntem un RADIO pentru INIMA TA!

Radio Vocea Evangheliei Oradea (RVE Oradea) este un post de radio creștin, contemporan, echilibrat, relevant și practic care aduce Evanghelia românilor ori unde s-ar afla. Ascultând emisiunile noastre, cu ajutorul lui Dumnezeu, poți dobândi comori de mare preț pentru sufletul tău: înțelepciune, bucurie, pace, speranță și dragoste.


RVE Oradea oferă pe internet 4 canale cu program diferit pentru a acoperi nevoile ascultătorilor noștii:

 • RVE Oradea
 • RVE Internațional
 • RVE Predici
 • RVE Muzică


Aceste canale pot fi ascultate pe site sau pe telefonul mobil prin aplicația RVE Oradea.

Android APP - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rve.rve&pcampaignid=pcampaignidMKT-

iOS APP - https://apps.apple.com/ro/app/rve-oradea/id1532191454?l=ro

Conducerea operativă și editorială a RVE Oradea este asigurată de directorul SC Vocea Evangheliei SRL Sucursala Oradea, Pastor Dr. Daniel Burtic.

Radio Vocea Evangheliei Oradea face parte dintr-o rețea aparținând SC Vocea Evangheliei SRL, care cuprinde zece stații locale care emit în FM și pe internet: Bucuresti ( 94.2 Mhz), Brasov (94.6Mhz.), Cluj ( 88.3Mhz), Constanta ( 104.4), Hunedoara (98.00 Mhz), Oradea ( 92.1Mhz), Sibiu ( 89.4 Mhz), Suceava ( 102.7Mhz), Timisoara (92,2Mhz), Moldova Nouă (106.6Mhz).

SC Vocea Evangheliei SRL are trei proprietari cu acțiuni egale.

Structura acționariatului: Biserica Creştină după Evanghelie din România - 33,33%, Cultul Creştin Baptist – Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România – 33,33% și Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România – 33,33%.

Coordonarea administrativă a rețelei Radio Vocea Evangheliei este asigurată de către Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) compusă din reprezentanții cultelor și calitatea de administratorul societății, acesta fiind persoana responsabilă de conducerea societății – Grigoriciuc Daniel. 


Sediul central/sediul social al SC Vocea Evangheliei SRL este în București, Sector II, str. Orzari, nr. 84. 

Sediul SC Vocea Evangheliei SRL Sucursala Oradea, este în Oradea, str. Zlatnei, nr. 13, Jud. Bihor.


Fiecare stație locală este susținută de un Comitet Local Radio (CLR), alcătuit din reprezentanți ai bisericilor locale. Rolul CLR-ului este să mobilizeze resurse umane și materiale prin biserici, pentru a sprijini și orienta activitatea radio a stației locale.

Comitetul Local Radio Oradea este format din:

Președinte:

Pastor Moldovan Ioan -  Președinte al Comunității Creștine Penticostale de Oradea 

Vicepreședinte:

Pastor Micula Mihai – Președinte al Comunității Creștine Baptiste de Oradea

Secretar:

Pastor Dr. Adrian Giorgiov  - Decan la Universitatea Emanuel din Oradea,  Facultatea de Teologie

Membrii:

Pastor Petru Vidu

Pastor Alin Faur

Pastor Teofil Păluț

Pastor Radu Pavel


Misiunea și obiectivele RVE Oradea

Misiunea RVE Oradea este să comunice prin radio vestea bună a lui Isus Hristos către societate românească, într-o manieră modernă și relevantă, folosind mijloace profesionale și tehnice adecvate. Prin promovarea valorilor eterne ale Bibliei, RVE Oradea vrea să contribuie la dezvoltarea spirituală, morală și culturală a poporului român.


Obiectivul principal al RVE Oradea

 • Obiectivul nostru este să fim Vocea Evangheliei, să prezentăm Vestea Bună în așa fel încât cel care o ascultă să fie transformat prin puterea Duhului Sfânt într-un om după inima lui Dumnezeu.
 • În vederea atingerii acestui deziderat, avem câteva obiective intermediare:
 • A învăța despre Dumnezeu din Scriptură, istorie şi natură;
 • Să informeze despre evenimentele religioase științifice, politice, economice, sociale și culturale care se desfășoară pe plan local, național și internațional;
 • Să atenționeze în legătură cu anumite pericole sau să atragă atenția asupra unor nereguli care se produc în societate sau în viața oamenilor;
 • Să motiveze ascultătorii la dragoste și fapte bune, la o viață curată trăită în conformitate cu, Cuvântul Sfânt;
 • Să aducem bucurie în fiecare casă unde se ascultă Radio Vocea Evangheliei.


Obiective prioritare ale RVE Oradea:

 • Producerea și difuzarea de programe de calitate și cu impact maxim;
 • Oferirea de servicii de cea mai buna calitate;
 • Onorarea lui Dumnezeu prin activitatea de fiecare zi;
 • Creșterea si consolidarea audienței;
 • Sporirea veniturilor;
 • Relații corecte și echilibrate cu toate bisericile;
 • Relații de bună înțelegere și colaborare pe proiecte cu celelalte stații RVE și cu toate instituții mass-media.

Codul deontologic

RVE Oradea este un pst de radio local, tematic, care face parte din rețeaua Radio Vocea Evangheliei.

Suntem independenți din punct de vedere politic și ne propunem să promovam jurnalismul imparțial, sursa pentru dezbaterea de idei bazata pe valorile creștine, pe rațiune și respect.

Misiunea RVE Oradea este să comunice prin radio vestea bună a lui Isus Hristos către societatea românească, într-o manieră modernă şi relevantă, folosind mijloace profesionale şi tehnice adecvate.

Prin promovarea valorilor eterne ale Bibliei, RVE Oradea vrea să contribuie la dezvoltarea spirituală, morală şi culturală a poporului român.


Etica profesională a RVE Oradea are ca bază următoarele principii:

 • Să fie promotorul binelui;
 • Să aducă vești bune;
 • Să nu atace vreun cult creștin;
 • Să nu facă apologia unui cult;
 • Să nu fie negativist;
 • Mesajul să fie pozitiv, inspirator, edificator, educativ;
 • În afirmarea crezului nostru promovăm învățătura, etica şi convingerile evanghelice.


Ne propunem prin intermediul programelor noastre să reflectăm următoarele valori:

CORECTITUDINE – dorim să prezentăm informații cu acuratețe, transparență, bine documentate, într-un limbaj clar, fără exagerări și judecăți de valoare. Exprimarea corectă, limbajul decent și adecvat sunt foarte importante pentru noi. Așteptările realizatorilor, ale colaboratorilor și ale publicului sunt importante în egală măsură. Oricine apare într-unul dintre programele de știri, educative sau culturale va fi tratat corect și cu respect.

Toate programele RVE Oradea trebuie să respecte demnitatea umană și să evite stereotipurile la adresa grupurilor sociale. Respectăm, de asemenea, dreptul la viața privată și normele conviețuirii civilizate. Ascultătorii trebuie să știe că temele abordate sunt alese strict din rațiuni editoriale, și nu în urma unor presiuni financiare, politice sau de altă natură.

RVE Oradea își propune să reflecte realitatea cu onestitate și discernământ și să creeze programe care să ajute ascultătorul să înțeleagă cultura în care trăim și să o influențeze pozitiv. Temele abordate sunt selectate urmărind interesul publicului și nu în urma unor presiuni financiare, politice sau de altă natură.

Lucrătorii RVE Oradea vor veghea asupra confidențialității surselor de informații, dar și asupra datelor și faptelor de care au luat cunoștință în exercitarea atribuțiunilor de serviciu. La cererea celor interesați se vor rectifica obligatoriu şi imediat toate informațiile și opiniile care s-au dovedit false sau eronate.

ACURATETE - Reflectăm realitatea așa cum este. În fiecare știre/material prezentat, căutam adevărul. Prezentam faptele clar si corect. Mijloacele de producție sunt utilizate exclusiv pentru prezentarea adevărului.

ECHILIBRUL.  Toate persoanele, companiile, partidele politice sau organizațiile de orice fel prezentate în știrile și programele noastre primesc tratament egal și beneficiază de prezumția de nevinovăție.

ECHIDISTANTA. Exprimam judecați bazate exclusiv pe fapte și expertiză. Ținem cont de relevanța expertizei și căutam cele mai autorizate voci pentru evaluările prezentate.

INTEGRITATEA. Lucrătorii RVE Oradea nu vor promova în emisiuni simpatiile lor politice, punctele lor de vedere asupra disputelor politice sau de altă natură. Prin conduita noastră, atât profesionala cât si personala, toți membrii echipei garantăm imparțialitatea și buna reputație a întregului colectiv RVE Oradea.

Angajamentul nostru este să avem cele mai înalte standarde ale jurnalismului imparțial, în special prin corectitudine, acuratețe, echilibru, echidistanță și integritate.

Prezentul Cod este completat de legile care guvernează domeniul audio-vizual si de reglementările CNA.