Redirecționează 3.5% din impozitul tău către RVE

Embrionul și sufletul lui la sfinții Părinți și în izvoarele filozofice și medicale grecești (secolele VI î.Hr.–V d.Hr.) - Marie-Hélène Congourdeau

Embrionul și sufletul lui la sfinții Părinți și în izvoarele filozofice și medicale grecești (secolele VI î.Hr.–V d.Hr.) - Marie-Hélène Congourdeau

  • Producători:Autor
  • Cod produs: C2222
  • Disponibilitate: În Stoc
  • 49,00 RON

  • Fără TVA: 46,67 RON

„De câteva decenii embrionul e în inima actualității și a dezbaterilor contemporane. De secole dreptul la viață, atât înainte, cât și după naștere, părea un fapt câștigat. Legalizarea avortului a repus în discuție acest drept la viață înainte de naștere, făcând să pară că embrionul are un statut diferit înainte și după data de la care nu se mai poate practica avortul.
Ce anume diferențiază un embrion de un conglomerat de celule? Trebuie oare să considerăm ovulul uman fecundat drept un animal (experimentarea pe un animal nepunând aceleași probleme etice), sau chiar drept o plantă? Ce anume este o ființă umană? Din care moment anume trebuie ea considerată ca atare? Există criterii observabile ale unei schimbări de statut între concepție și naștere? Iată întrebări foarte actuale.
Dacă privim la ceea ce se spunea despre această chestiune în primele secole ale istoriei creștinismului, ne dăm seama că se puneau exact aceleași întrebări. Or în acea epocă oamenii reflectau deja cel puțin de câteva sute de ani asupra acestor întrebări, ceea ce însumează cel puțin două mii șase sute de ani de reflecție asupra embrionului.
Merită deci osteneala să vedem cum anume au pus primii creștini aceste întrebări, seculare deja pe vremea lor, și să vedem în ce măsură creștinismul a dat răspunsuri specifice și dacă aceste răspunsuri ne pot ajuta în dezbaterea actuală” (Marie-Hélène Congourdeau).

Doamna Marie-Hélène Congourdeau (născută în 1947 la Amiens), căsătorită, cu cinci copii și opt nepoți, a activat între 1981 și 2012 în calitate de cercetător specializat pe istoria religioasă și medicală bizantină în cadrul Centrului Național de Cercetare Științifică al Franței din Paris. Autor a zeci de studii în domeniu. Editor și traducător de texte teologice patristice și bizantine, este cel mai important savant cunoscător și promotor al operei sfântului Nicolae Cabasila.
În 2005 a susținut la Sorbona examenul de abilitare pentru conducerea de cercetări cu monumentala teză despre Embrion și sufletul lui în izvoarele grecești (secolele VI î.Hr.–V d.Hr.) tradusă în românește în volumul de față.

Cuprins

Prolog. Sfinţii Părinţi şi întrebările despre embrion ....... 7
*
Argument ................................................... 23
Notă........................................................ 26

Cartea I
Epopeea unui suflet: nebuloasa preexistenţialistă
I.    Variaţiuni preplatoniciene.............................. 35
II.    Variaţiuni platoniciene şi neoplatoniciene............. 41
1.    Platon .............................................. 41
2.    Plutarh.............................................. 44
3.    Medioplatonismul..................................... 45
4.    Neoplatonismul....................................... 48
III.    Variaţiuni ale iudaismului elenistic................... 55
1.    Antropologia semitică ............................... 55
2.    Preexistenţa în înţelepciunea lui Solomon ........... 58
3.    Destinul sufletului în scrierile inter-testamentare..    61
4.    Farisei şi esenieni ................................. 67
5.    Iosif Flavius........................................ 71
6.    Filon din Alexandria................................. 72
7.    Sufletul omului în literatura rabinică şi midrashică.    74
IV.    Variaţiuni gnostice ................................... 85
1.    Hermetismul.......................................... 85
2.    Gnostica ............................................ 91
3.    Mani şi maniheismul ................................ 105
V. Ispita preexistenţialistă în Biserica veche................ 111
1.    Clement din Alexandria................................. 112
2.    Origen şi preexistenţa................................. 116
3.    MetodiudinOlimp ....................................... 128
4.    Didym cel Orb.......................................... 132
5.    Monahii Egiptului...................................... 133
6.    Evagrie................................................ 136
7.    Între cele două crize origeniste: mediile monahale.... 140
8.    între cele două crize origeniste: urmele epopeii sufletului la autorii ortodocşi..................................... 143
Atanasie, Eusebiu..................................... 143
Vasile, Grigorie din Nazianz.......................... 144
Grigorie al Nyssei.................................... 146
Nemesius.............................................. 150
Synesius din Cyrene................................... 154

Cartea a II-a
Ireductibilii sufletului neseparabil
I.    Filozofii................................................ 161
1.    Câţiva presocratici ................................... 161
2.    Atomiştii.............................................. 164
Vechii atomişti: Leucip, Democrit..................... 164
Atomiştii ulteriori: Epicur, Lucreţiu ................ 166
3.    Aristotel şi comentatorii săi.......................... 168
Aristotel în luptă cu sufletul ....................... 168
Jocul sufletului şi al intelectului:
„Despre naşterea animalelor”........................ 169
Jocul sufletului şi al intelectului: tratatul „Despre suflet” ........................... 170
Jocul sufletului şi al suflului....................... 172
Aristotel citit de discipolii săi .................... 174
Influenţa lui Aristotel în afara cercului de discipoli... 177
4.    Stoicii................................................ 178
II.    Medicii ................................................. 185
1.    Sufletul e foc......................................... 186
2.    Sufletul e sânge....................................... 187
3.    Sufletul e suflare..................................... 188
4.    Sufletul, suflul şi sângele ........................... 190
5. Sinteza lui Galen................................... 191
Despre întrebuinţarea pârtilor corpului: Galen şi suflul psihic .. 192
Despre opiniile lui Hipocrate şi Platon: sediul sufletului .... 193
Că purtările sufletului urmează temperamentelor trupului: sufletul şi temperamentul (krasis) trupului.......... 194
III. Tradiţia biblică ................................... 197
1.    Nefesh............................................. 197
2.    Suflet şi suflu................................... 198
3.    Suflet şi sânge................................... 199
IV.    Creştinii împotriva epopeii sufletului ............. 201
1.    Ispita sufletului corporal ........................ 201
O antropologie apropiată de stoicism.............. 201
Erezia arabicilor................................. 204
2.    Provocarea preexistenţei.......................... 205
Petru al Alexandriei.............................. 205
Metodiu din Olimp................................. 206
Apolinarie al Laodiceii........................... 207
3.    Lectură antiohiană a Facerii...................... 211
Sufletul şi sângele............................... 211
Creaţia omului (Fc 2,7)........................... 212
„Hainele de piele” (Fc 3,21)...................... 215
Unitatea compusului uman.......................... 216

Cartea a III-a
Cum vine sufletul în embrion
I. Un trup pentru suflet ................................ 225
1.    De unde vine trupul: chestiunea seminţei........... 225
A.    Una sau două sperme/seminţe? ................... 225
O singură spermă/sămânţă.......................... 226
Două sperme/seminţe .............................. 236
B.    Originea şi natura seminţei..................... 242
Teoria mielogenetică.............................. 243
Teoria pangenetică................................ 247
Teoria hematogenetică............................. 249
Spermă, umoare şi suflu........................... 254
2.    Mecanismul concepţiei............................. 256
A.    O singură sămânţă............................... 258
B.    Două sperme/seminţe ............................ 266
3. Ceea ce e în pântec.................................... 269
A.    Formare unui corp susceptibil de a fi însufleţit... 269
a.    Durata sarcinii...................................... 269
b.    Copilul din luna a opta............................. 277
c.    Etapa principală a formării......................... 282
Calcule simple...................................... 282
Distincţie după durata gestaţiei.................... 284
Distincţia după sex................................. 286
d.    Primul organ format................................. 291
B.    Embrionul mănâncă şi respiră........................ 295
a.    Prin gură şi prin nări ............................ 295
b.    Prin cordonul ombilical............................. 297
II.    Întrebări universale..................................... 301
1.    Câte suflete avem de fapt?............................ 301
A.    Primele distincţii ................................. 301
B.    Aportul lui Platon.................................. 303
C.    Aportul lui Aristotel............................... 305
D.    Împăcarea lui Platon şi Aristotel?.................. 307
E.    Gnozele............................................. 310
F.    Tradiţia biblică.................................... 312
2.    Întrebările mişună .................................... 316
A.    De unde vine?....................................... 316
B.    Când vine?.......................................... 319
III.    Embrionul, trup şi suflet............................... 321
1. De unde vine sufletul? ................................. 321
A. Din exterior: sufletul vine în trup.................. 321
a.    „Fantezia” platonico-gnostică: când un suflet care cade întâlneşte un trup care se formează........ 322
O unire naturală.................................... 322
Destinul şi stelele................................. 323
Răpirea sufletului sau sufletul înghiţit............ 324
Sufletul la pândă................................... 326
Sufletul se furişează............................... 327
b.    „Vistieria sufletelor” ............................. 329
c.    Creaţianismul ...................................... 332
În Răsărit.......................................... 332
În Apus ............................................ 338

B. Dinăuntru: sufletul vine din trup .................. 348
a.    Sufletul vine din sămânţă.......................... 348
Presocraticii: Diogene din Apollonia.............. 348
Platon, Aristotel, stoicii........................ 349
Memoriul pitagoreic .............................. 353
Medicii........................................... 354
Tradiţia biblică.................................. 355
Gnozele........................................... 356
Autorii creştini.................................. 357
b.    Traducianismul adamic ............................. 357
2.    Ce fel de suflet pentru ceea ce e în pântec?......... 365
A.    Este embrionul o vegetală? ....................... 366
a.    Embrionul nu e o vegetală.......................... 366
b.    Embrionul este o vegetală ......................... 368
B.    Embrionul e oare un zoon?......................... 371
C.    Este embrionul o fiinţă înzestrată cu raţiune?... 373
3.    Când vine sufletul? Şi care suflet?................. 376
A.    La naştere......................................... 376
B.    La formare......................................... 380
a.    Momentul crucial al formării....................... 380
Tradiţia elenică.................................. 380
Tradiţia biblică.................................. 381
Talmudul........................................ 381
Exegeţii creştini .............................. 383
b.    O însufleţire treptată ............................ 392
Filozofii......................................... 392
Medicii........................................... 396
Gnozele........................................... 396
C.    La concepere....................................... 397
Filozofii......................................... 397
Medicii........................................... 400
Gnozele........................................... 401
Talmudul.......................................... 402
Autorii creştini.................................. 402
4.    Scurte excursuri: Vasile cel Mare şi avortul ........ 408
A.    Contextul ........................................ 408
B.    Analiza canonului................................. 410

Concluzie: Geneza unei priviri creştine asupra embrionuluişi a sufletului său...................................... 415
1.    Creştinii în lumea gândirii greceşti.................. 415
A.    Surse specifice .................................... 415
B.    Gândirea semitică şi epopeea sufletului: o diferenţă ireconciliabilă....................................... 417
C.    Creştinii şi ireductibilii sufletului neseparabil.. 418
2.    Chestiuni teologice................................... 418
A.    Creaţia............................................. 419
B.    Întruparea.......................................... 420
C.    Învierea............................................ 421
3.    O antropologie specifică................................. 422
A.    Momentul însufleţirii............................... 422
B.    Avatarele monismului antropologic .................. 422
4. Deschidere.............................................. 424
A.    Enea şi Zaharia..................................... 425
B.    Ioan Filopon ....................................... 427
C.    Ps. Cezarie......................................... 428
D.    Anastasie Sinaltul.................................. 428
E.    Maxim Mărturisitorul................................ 430

*

Epilog. Însufleţirea embrionului uman la Maxim Mărturisitorul....................................... 435
I.    Un context istoric dramatic ............................. 435
II.    Ambigua secunda şi pericolul origenist ................. 438
1.    Ambigua II, 7 (PG 91, col. 1068-1101) ................ 439
2.    Ambigua II, 42 (col. 1321-1345)........................ 441
a.    Împotriva celor care spun că sufletele preexistă trupurilor 443
b.    Împotriva celor care spun că trupurile preexistă sufletelor 444
III.    Epistolele 12,13,15 şi pericolul monofizit............... 449

*

Bibliografie.................................................. 455
Abrevieri nebibliografice ................................. 455
1.    Abrevierile de reviste şi colecţii..................... 455
2.    Izvoare (afară de Talmud).............................. 457
3.    Izvoare talmudice (în traducere) ...................... 470
4.    Literatură secundară................................... 471

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Rău           Bun