Redirecționează 3.5% din impozitul tău către RVE

Comentariul cultural-istoric al Noului Testament - Craig S. Keener

Comentariul cultural-istoric al Noului Testament - Craig S. Keener

  • Producători:Autor
  • Cod produs: C1346
  • Disponibilitate: În Stoc
  • 145,00 RON

  • Fără TVA: 138,10 RON

Un volum indispensabil oricui studiază Biblia, deoarece oferă, într-un limbaj accesibil, informații de context pentru fiecare verset din Noul Testament.

Pentru a înțelege și pentru a aplica Biblia cât mai corect, e nevoie de două surse de informare esențiale. Prima este Sfânta Scriptură ca atare. Cea de-a doua are de-a face cu înțelegerea contextului cultural-istoric al pasajelor citite.

    De ce au ținut neapărat ucenicii să-l înlocuiască pe Iuda - după moartea și învierea lui Isus - și să rămână tot doisprezece?
    Care este contextul în care își formulează Pavel condamnarea practicilor homosexuale?
    De ce se aștepta Pavel ca femeile din Corint să aibă capul acoperit?

Acestea și sute de alte întrebări asemănătoare se ridică în mintea oricui citește Biblia și vrea s-o împlinească. Mediul cultural contemporan diferă foarte mult de lumea greacă, romană și evreiască în care au trăit Isus și scriitorii Noului Testament. Cercetătorii și-au dedicat întreaga viață studierii limbilor, arheologiei și istoriei Scripturii pentru ca să poată înțelege mai bine Biblia și cultura în care aceasta s-a născut. Dar adesea, rezultatul muncii lor a ajuns doar pe rafturile unor biblioteci universitare.

Este pentru prima oară când rodul demersurilor cărturărești este pus, prin Comentariul cultural-istoric al Noului Testament de Craig S. Keener, la îndemâna tuturor, într-un singur volum, care parcurge întreg Noul Testament verset cu verset.

Majoritatea comentariilor biblice într-un volum, scrise de un singur autor, au diverse lacune... Însă lucrarea lui Keener este o strălucită excepție... El pune la dispoziția pastorilor șienoriașilor deopotrivă o neprețuită resursă care își va păstra încă mulți ani actualitatea.

-- Craig Blomberg, Denver Seminary


Craig S. Keener este profesor la Asbury Theological Seminary și unul dintre cărturarii contemporani specializați pe literatura și contextul istoric al Noului Testament. Între cele douăzeci de cărți de specialitate, publicate până în prezent, se remarcă masivul comentariu exegetic la Faptele apostolilor. A predat în școli și organizații din Europa, Africa, Asia și America de Sud. Este căsătorit cu Medine Moussounga Keener - o congoneză care a trăit 1 an și jumătate ca refugiată în propria țară - și împreună luptă pentru reconcilierea etnică în SUA și Africa.


Elogii pentru  Comentariul cultural-istoric al Noului Testament

„Keener scrie limpede, evită limbajul tehnic, astfel încât să înțeleagă şi cititorul nespecialist. Comentariul său este o unealtă extraordinară pentru învățători, liderii grupurilor  de studiu, pastori, misionari (care nu vor să-şi impună propriile prejudecăți culturale în mediul în care activează) şi pentru oricine vrea să aprofundeze studiul Cuvântului lui Dumnezeu.” -- Discipleship Journal

„Rezultatul unui deceniu de documentare, acest comentariu este indispensabil pentru
studiul biblic... Selectând informații contextuale dintr-o mare varietate de surse primare
şi secundare, Keener reuşeşte să umple admirabil lacunele culturale cu care se confruntă
cititorii moderni ai Bibliei... Predicile şi lecțiile vor beneficia de substanțiale îmbănătățiri
dacă se va apela la această lucrare excelentă.” -- Ministries Today

„Bine scris, într-un stil adecvat atât pentru cercetătorii profesionişti, cât şi pentru uzul
curent al învățăceilor obişnuiți.”  -- Journal of Psychology and Theology


„Keener şi-a îndeplinit cu succes monumentala sarcină asumată de a asimila un vast material primar şi secundar cu privire la cultura ebraică şi greco-romană a primului secol şi  de a pune toate aceste lucruri la dispoziția publicului larg. În plus, autorul demonstrează
şi cunoaştere solidă a studiilor de Noul Testament (studii pauline, cercetări legate de
evanghelii etc.). Pentru ca acest comentariu să poată fi folosit de un public cât mai variat,
Keener a redus la minimum comentariile teologice, punând accent pe contextul istoric,
cultural şi social. Stilul este, categoric, bine periat de orice jargon tehnic... Acest volum
reprezintă o achiziție utilă pentru biblioteci publice, universitare şi teologice deopotrivă.” -- Library Journal

„Comentariul se va dovedi de mare ajutor pentru pastori în pregătirea predicilor... scris
într-un limbaj accesibil, fără termeni teologici savanți şi structurat în funcție de împărțirea
pe versete. Furnizează cel puțin un minim de informație contextuală pentru aproape fiecare verset din Noul Testament... O carte absolut necesară în biblioteca personală.” -- A.M.E. Zion Quarterly Review

„Oricine va dori să răsfoiască acest volum preț de câteva ceasuri se va convinge că Craig
Keener... este un nume de referință printre specialiştii evanghelici în Noul Testament...
Scrisă într-un limbaj simplu şi clar, având în spate însă o documentare minuțioasă, această
carte va fi o achiziție valoroasă pentru orice student, pastor sau învățător riguros, care
doreşte să înțeleagă contextul inițial al fiecărui paragraf din Noul Testament... Bazat pe
o cercetare amănunțită, volumul este redactat dintr-o perspectivă creştină conservatoare
pentru a oferi informații demne de încredere, fără a favoriza concepții teologice părtinitoare. Vi-l recomandăm cu căldură.” -- Enrichment (Assemblies of God)

„O carte excepțională de pus lângă Biblie... un fascinant studiu al contextului biblic.” -- Good News  (United Methodist)

CUPRINS

Prefață şi mulțumiri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Lista abrevierilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Cum se foloseşte acest comentariu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Necesitatea unui comentariu cultural-istoric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Evangheliile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Matei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Marcu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Luca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203
Ioan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  292
Faptele apostolilor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  379
Epistolele Noului Testament  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Romani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  513
1 Corinteni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
2 Corinteni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  601
Galateni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
Efeseni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652
Filipeni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
Coloseni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683
1 Tesaloniceni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  697
2 Tesaloniceni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
1 Timotei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  719
2 Timotei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736
Tit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
Filimon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  755
Evrei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760
Iacov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796
1 Petru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813
2 Petru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829
1 Ioan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838
2 Ioan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849
3 Ioan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  851
Iuda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853
Apocalipsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857
Glosar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922
Hărți şi diagrame  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934

Cum se foloseşte acest comentariu

Pentru autorii textelor biblice, „contextul cultural-istoric” era un subiect despre care nu
se impunea să vorbească, fiindcă era de la sine înțeles că destinatarii inițiali erau familiarizați cu el. Dimpotrivă, cititorii moderni adesea nu ştiu nimic despre context, iar unele
texte devin dificil de înțeles în lipsa unor informații lămuritoare. Contextul cultural şi
cel istoric pot face lumină pentru orice pasaj din Noul Testament, însă o mare parte din
materialul informativ este complicat de găsit pentru un cititor nespecialist. Cu toate că
există numeroase comentarii utile, nu este disponibilă nicio lucrare într-un singur volum
care să se concentreze exclusiv pe informații de context cultural-istoric. Şi totuşi, exact de
acest element – contextul cultural-istoric care indică felul în care scriitorii şi cititorii inițiali
ai Noului Testament vor fi înțeles mesajul – au nevoie cititorii obişnuiți de azi ca unealtă
pentru studiul lor biblic (majoritatea celorlalte aspecte, ca de pildă contextul pasajului, pot
fi deduse exclusiv din textul Scripturii).
Există şi câteva studii panoramice asupra contextului cultural al Noului Testament,
dar niciunul nu este structurat astfel încât să faciliteze cititorului nişte răspunsuri specifice
la întrebări ce vizează fiecare pasaj în parte. Această lacună m-a convins cu aproape trei
decenii în urmă să mă înham la acest proiect, în cazul în care nu se găsea altcineva să
întreprindă un astfel de demers înaintea mea. Cartea a fost scrisă cu speranța că mai mulți
cititori vor ajunge să recepteze Noul Testament într-o manieră cât mai apropiată celei în
care primii destinatari l-au receptat..

Vezi mai putin

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Rău           Bun