Redirecționează 3.5% din impozitul tău către RVE

1 Corinteni - Beniamin Faragau

1 Corinteni - Beniamin Faragau

  • Producători:Autor
  • Cod produs: C2741
  • Disponibilitate: În Stoc
  • 48,00 RON

  • Fără TVA: 45,71 RON

Comentariu explicativ asupra Primei epistole a lui Pavel către corinteni din Noul Testament

"A trăi ca un corintean însemna a trăi în lux şi în imoralitate" - afirma Merrill C. Tenny. Iar Pavel afirmă acest adevăr, atenţionându-i pe destinatarii epistolei lui: "Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici desfrănaţii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi" (6:9-11). Oare ce ar fi putut căuta apostolul între ei cu vorbirile înduplecatoare ale înţelepciunii omeneşti? Pentru a mântui astfel de oameni, era nevoie de puterea şi de înţelepciunea lui Dumnezeu. Aceasta l-a făcut pe Pavel să nu apeleze la citate din poeţii lor,cum făcuse în Atena, ci "să înfigă" Crucea lui Hristos între corinteni şi să proclame puterea Învierii Lui. Iar în epistolă. Pavel aşază viaţa creştină, cu toate meandrele ei, între aceşti poli ai puterii cerului: Crucea (cap.1) şi Învierea lui Hristos (cap.15).

Ce imens câştig ar putea fi dacă în urma lecturii acestei epistole am îngâna împreună cu apostolul: "Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi"(Filipeni 3:10-11).


Cuprins

Prefață la ediția a treia   9
Introducere   13
1 Corinteni în contextul programului de studiu
Contextul literar și structura cărții   15
Contextul istoric și scopul cărții   17
Zestrea social-morală   18
Zestrea religioasă   19
Contextul teologic și mesajul cărții   21
Concluzii: Un cadru pentru interpretarea cărții   22
Sfințiți pentru a căuta sfințirea   25
1 Corinteni 1:1-9
1:1-3 — Sfințiți pentru a căuta sfințirea   25
1:4-9 — Ținta alergării și resursele lui Dumnezeu   30
Concluzii – Părtășia cu Fiul prin Cuvânt și frați   37
Pericolul de a fi nimicit de Dumnezeu    47
1 Corinteni 1:10-4:21
1:10-31 — Tragedia dezbinărilor în Biserică   47
2:1-3:4 — Rădăcina dezbinărilor   78
3:5-20 — Roadele dezbinărilor   105
3:21-4:21 — Rezolvarea dezbinărilor   123
Concluzii Dezbinări sub Crucea lui Hristos?   144
Puțin aluat dospește toată plămădeala   153
1 Corinteni 5:1-6:20
5:1-8 — Să fie dat pe mâna Satanei   154
5:9-13 —Nici să nu mâncați cu el   163
6:1-11 — Rădăcina problemei: necredincioșia în lucrurile mici   165
6:12-20 — Trupul vostru este Templul Duhului Sfânt   171
Concluzii 1 — Cum se dă cineva pe mâna Satanei?   179
Cu Dumnezeu în starea în care ai fost chemat   185
1 Corinteni 7:1-40
7:1-11 — Nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți!   186
7:12-16 — Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă   194
7:17-24 — Fiecare să rămână cu Dumnezeu   201
7:25-38 — Cum putem sluji Domnului fără piedici?   202
7:39-40 — Un sfat pentru văduve   206
Concluzii: Hristos a venit ca să slujească   206
Cunoștința îngâmfă, dragostea zidește   211
1 Corinteni 8:1-9:23
8:1-13 — Atenție, păcătuiți împotriva lui Hristos!   211
9:1-23 — Liber față de toți și, totuși, robul tuturor    222
Concluzii – Păstoriți turma lui Dumnezeu1!   237
Pericolul căderii este real   243
1 Corinteni 9:24-10:33
9:24-27 — Ca nu cumva eu însumi să fiu lepădat   245
10:1-13 — Cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă!   249
10:14-22 — Nu puteți bea și paharul Domnului, și paharul dracilor   261
10:23-33 — Să nu fiți pricină de păcătuire pentru semeni!   270
Concluzii — Trepte ale maturizării   278
Din pricina îngerilor...   283
1 Corinteni 11:1-16
Contextul cărții: realitatea luptei spirituale în epistolă   283
Contextul imediat: bătălia rugăciunii și a prorociei   284
Mijlocul pregătit de Dumnezeu ca să câștigăm biruința   285
Locul și rolul bărbatului în lupta spirituală a rugăciunii și prorociei   286
Cadrul în care trebuie înțeleși termenii „cap” (kefalh.) și „a acoperi”
(katakalu,ptw|)   288
Locul și rolul femeii în lupta spirituală a rugăciunii și prorociei   304
11:4-5a — Roluri diferite față de CAPUL fiecăruia   307
11:5b-6 — Argumentul cultural: Dacă nu își acoperă CAPUL, să se și tundă.   308
11:7 — Argumentul ontologic: Hristos este chipul și slava lui Dumnezeu,
în timp ce femeia este slava bărbatului.  315
11:8-9 — Argumentul Creației: Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie,
ci femeia pentru bărbat.  322
11:10 — Argumentul luptei spirituale: Din pricina îngerilor, femeia să aibă pe CAP autoritate (evxousi,a).  330
11:11-12 — Argumentul eclesiologic: În Domnul, femeia nu este fără bărbat, și nici bărbatul fără femeie  340
11:13 — Concluzia vorbirii metaforice   343
11:14-15 — Argumentul bunului simț: Părul i-a fost dat în loc de învelitoare   344
11:16 — Noi n-avem obiceiul certurilor de vorbe   346
Concluzii — Pilda lui Levi și harul mântuitor dat femeii   347
Pericolul de a nu deosebi trupul Domnului   353
1 Corinteni 11:17-34
11:17-22 — Problemele ce invalidau Cina Domnului pentru cei din Corint   353
11:23-32 — Cina Domnului   358
11:33-34 — Sfaturi practice   366
Concluzii — Iartă în cinstea Domnului!   367
Manifestarea și roada Duhului   371
1 Corinteni 12:1-14:40
Contextul și abordarea   371
Structura segmentului tematic   371
12:1-31 — Daruri diferite pentru a zidi un singur Trup   373
13:1-13 — Dragostea: dovada prezenței Duhului   408
14:1-40 — O slujire spre zidirea bisericii   418
Concluzii — Bucură-te de arătarea Duhului lui Dumnezeu, nu a duhurilor străine!   459
Hristos a înviat, pârga celor adormiți   461
1 Corinteni 15:1-58
15:1-2 — Doar credincioșia până la capăt validează credința   461
15:3-11 — Esența Evangheliei   462
15:12-34 — Dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat   471
15:35-58 — Cum învie morții?   490
Vegheați, fiți oameni, întăriți-vă!   505
1 Corinteni 16:1-24
16:1-4 — Nu uitați de ajutoarele pentru sfinți   506
16:5-9 — Din Efes, voi veni la voi, prin Macedonia   509
16:10-11 — Primiți-l bine pe Timotei    511
16:12 — Nu fiți supărați pe Apolo   512
16:13-14 — Tot ce faceți să fie făcut în dragoste   512
16:15-18 — Prețuiți și ajutați pe oameni ca Ștefana   516
16:19-21 — Sănătate de la Bisericile din Asia   517
16:22 — Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie anatema!   518
16:23-24 — Dragostea mea este cu voi, fie și harul Domnului!   519
În loc de postfață   521
Anexa 1   525
O sinteză a citatelor din Vechiul Testament folosite de Pavel în 1 Corinteni 1 – 3
1 Corinteni 1:19 / Isaia 29:14    527
1 Corinteni 1:31 / Ieremia 9:23    528
1 Corinteni 2:9 / Isaia 64:4    529
1 Corinteni 2:16 / Isaia 40:13-14    532
1 Corinteni 3:19 / Iov 5:13    534
1 Corinteni 3:20 / Psalmul 94:11   535
Concluzii    536
Anexa 2   .539
Lumesc/Duhovnicesc în 1 Corinteni
1 Corinteni 5:1-6:20 — Problema curviei și judecăților din Corint    540
1 Corinteni 7:1-40 — Problema relațiilor de familie   541
1 Corinteni 8:1-10:33 — În ce privește lucrurile jertfite idolilor    542
1 Corinteni 11:1-16 — Rolul și locul femeii în lupta spirituală a Bisericii   544
1 Corinteni 11:17-34 — Cina Domnului luată spre moarte, nu spre viață    544
1 Corinteni 12:1-14:40 — Problema darurilor spirituale și a folosirii lor în Biserică    545
1 Corinteni 15:1-58 — Adevărul despre înviere    545
1 Corinteni 16:1-24 — „Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Isus Hristos,
să fie anatema!”   546
Anexa 3 .   549
Notă legată de forma textului 1 Cor 14:34-35
Bibliografie     553

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Rău           Bun
Captcha