Redirecționează 3.5% din impozitul tău către RVE

Ezechiel - Beniamn Faragau

Ezechiel - Beniamn Faragau

  • Producători:Autor
  • Cod produs: C2748
  • Disponibilitate: În Stoc
  • 53,00 RON

  • Fără TVA: 50,48 RON

Comentariu explicativ asupra cărții Ezechiel, din Vechiul Testament

Ezechiel este unul dintre cei patru mari profeți ai Vechiului Testament. Deportat în Bbailon în anul 597 î.Hr., Duhul Domnului îl Întâlnește lângă râul Chebar și-i încredințează una din cele mai grele misiuni: aceea de a etala dreptatea și îndurarea lui Dumnezeu în mijlocul unui popor cu inima împietrită. Fiind chemat, pe de o parte, să demaște nelegiuirea și să anunțe pedeapsa, Dumnezeu îi face fruntea de cremene, și-i umple inima de o mânie sfântă. Însă, pentru a-l împiedica să tune și să fulgere împotriva celor cu inimile împietrite și cu duhul răzvrătit, Domnul îi leagă lui Ezechiel limba de cerul gurii și-l obligă astfel să pună în scenă o serie de acte profetice ciudate. Limba îi este dezlegată doar pentru a comunica mesajul lui Dumnezeu. Pe de altă parte însă, în a doua parte a cărții, Dumnezeu își dezvăluie și îndurarea și planurile LUi de viitor și își cheamă poporul la pocăință: "Spune-le: ‘Pe viaţa Mea, zice Domnul, Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel?" (Ezec. 33:11)

Doar pocăința urma să-i facă să se bucure de binecuvântările restaurării naționale, ale Noului Legământ și de prezența Împăratului davidic promis de Dumnezeu și așteptat de întregul Israel.


Cuprins

Prefață  15
Programa de studiu pe Ezechiel  17
Introducere  23
Ezechiel în programul de studiu
Principiile în procesul cunoașterii lui Dumnezeu    24
Cadrul axiomatic pe care zidim interpretarea Scripturii   25
Anul IX de studiu    27
PREGĂTIREA CĂRȚII
Pregătirea cărții pentru studiu  35
O privire de ansamblu
Cu autorul prin carte   37
Contextul istoric și scopul scrierii   38
Contextul literar sau structura cărții   40
Contextul teologic al cărții   43
Concluzii   49
AL 5-LEA AN AL ROBIEI (592 Î.HR.)
Ezechiel 1-7   54
Slava Domnului și poporul Lui  57
Ezechiel 1
1:1-3 - Contextul istoric   57
1:4 — Un vânt năprasnic, un nor roșu și un snop de foc   58
1:5-14 — Cele patru făpturi vii   64
1:15-21 — Roțile și mișcarea lor   66
1:22-25 — O întindere ca a cerului   67
1:26-28a — Scaunul de domnie și Ocupantul lui   68
1:28b — Impactul asupra lui Ezechiel   69
Trimiterea lui Ezechiel  71
Ezechiel 2
2:1-8 - Ezechiel în slujba de profet al Domnului   71
2:9-10 — Natura mesajului profetic încredințat lui Ezechiel   74
Străjer peste casa lui Israel  77
Ezechiel 3
3:1-3 - Ezechiel mănâncă sulul de carte   77
3:4-9 - Pregătirea profetului   77
3:10-15 - Ezechiel în fața prinșilor de război din tabără   78
3:16-21 - Străjer peste casa lui Israel   79
3:22-27 - Domnul îi vorbește lui Ezechiel în vale   80
Prorocie despre Ierusalim  83
Ezechiel 4
4:1-3 - Cărămida, tigaia și împresurarea Ierusalimului   83
4:4-7 - Ezechiel și semnul împresurării Ierusalimului   86
4:8-5 - Mâncarea lui Ezechiel și foametea din cetate   88
4:16-17 - Tălmăcirea semnului profetic   90
Împotriva locuitorilor Ierusalimului  93
Ezechiel 5
5:1-4 - Părul și barba lui Ezechiel   93
5:5-17 - Tălmăcirea semnului profetic   93
Împotriva munților lui Israel  97
Ezechiel 6
6:-1-7 - Nimicirea înălțimilor și altarelor   97
6:8-10 - Rămășița se va întoarce la Domnul   98
6:11-14 - Veți ști că Eu sunt Domnul   102
Țară a lui Israel, vine sfârșitul!  105
Ezechiel 7
7:1-4 - Vine sfârșitul peste cele patru margini ale țării!   105
7:5-6 - Domnul Însuși aduce sfârșitul   106
7:7-13 - Îți vine rândul, locuitor al țării!   111
7:14-19 - Mai este cineva care să meargă la luptă?   112
7:20-27 - Pângărirea Templului   112
Concluzii   114
AL 6-LEA AN AL ROBIEI (591 Î.HR.) PARTEA I-A
Ezechiel 8-11   122
Casa Domnului a fost pângărită  123
Ezechiel 8
8:1-4 - Ezechiel este răpit în Duhul și dus la Ierusalim   123
8:5-6 - Idolul geloziei la nord de altar   124
8:7-13 - Idolatria bătrânilor lui Israel   125
8:14-15 - Niște femei îl plângeau pe Tamuz   127
8:16 - Douăzeci și cinci de bărbați se închinau soarelui   131
8:17-18 - Țara este plină de silnicie   132
Pedepsirea Ierusalimului  135
Ezechiel 9
9:1-7 - Chemarea nimicitorilor și pecetluirea celor neprihăniți   135
9:8-11 - Răspunsul Domnului la mijlocirea lui Ezechiel   136
Focul ce trebuia aruncat peste cetate  139
Ezechiel 10
10:1-7 - Focul ce trebuia aruncat peste cetate   139
10:8-17 - Descrierea slavei Domnului   142
10:18-22 - Slava Domnului părăsește Templul   143
Pedeapsă și izbăvire  145
Ezechiel 11
11:1-4 - Noi suntem carnea, cetatea este cazanul   145
11:5-12 - Nu puteți fi o jertfă bine primită de Domnul   146
11:13-21 - Pedepsirea celor din țară și izbăvirea celor din robie   147
11:22-25 - Slava Domnului părăsește cetatea   151
Concluzii: Omul în haina de in, pedeapsa și mântuirea   152
AL 6-LEA AN AL ROBIEI (591 Î.HR.) PARTEA A II-A
Ezechiel 12-14   162
Se apropie robia lui Zedechia  163
Ezechiel 12
12:1-7 - Prevestirea ducerii în robie a lui Zedechia   163
12:8-16 - Tălmăcirea actului profetic   165
12:17-20 - Îți vei mânca pâinea tremurând   169
12:21-25 - Răspuns la un cuvânt de batjocură   169
12:26-28 - Vedeniile sunt pentru vremuri îndepărtate?   171
Împotriva prorocilor mincinoși  173
Ezechiel 13
13:1-4 - Ca niște șacali în mijlocul dărâmăturilor   174
13:5-10a - Cei ce-i duc pe alții în rătăcire sunt blestemați   175
13:10b-16 - Și cei ce se lasă duși în rătăcire sunt blestemați   178
13:17-23 - Condamnarea „industriei” idolatre din țară   181
Împotriva celor idolatri  183
Ezechiel 14
14:1-11 - Bătrânii au venit să-L întrebe pe Domnul   183
14:12-20 - Nici chiar mijlocirea celui neprihănit nu-l mai poate scăpa pe cel păcătos    186
14:21-23 - O rămășiță va ajunge la voi   188
AL 6-LEA AN AL ROBIEI (591 Î.HR.) PARTEA A III-A
Ezechiel 15-19   192
Lemnul de viță, bun doar pentru foc  193
Ezechiel 15
Istoria curviilor Ierusalimului  197
Ezechiel 16
16:1-14 - Ierusalime, Domnul te-a ales și te-a împodobit   198
16:15-34 - Te-ai încrezut în frumusețea ta și ai curvit   199
16: 35-43 - Ierusalimul, o jertfă a urgiei și geloziei   203
16:44-58 - Ierusalimul, mai stricat ca Samaria și Sodoma   204
16:59-63 - Voi face cu tine un legământ veșnic   206
O pildă împotriva lui Zedechia  209
Ezechiel 17
17:1-10 - Pilda cu cei doi vulturi   209
17: 11-21 - Tălmăcirea pildei care face referire la Zedechia   210
17:22-24 - Promisiunea restaurării lui Israel   212
Sufletul care păcătuiește va muri  215
Ezechiel 18
18:1-4 - Sufletul care păcătuiește va muri   215
18:5-9 - Omul care este drept va trăi   216
18:10-13 - Cel nelegiuit va muri   217
18:14-18 - Cel neprihănit va trăi negreșit   218
18:19-24 - Doar pocăința îl va mântui pe cel păcătos   220
18:25-32 - Calea voastră este strâmbă   223
Plângere asupra domnului lui Israel  225
Ezechiel 19
19:1-9 - Leoaica și puii ei   225
19:10-14 - Vița și mlădițele ei   226
Concluzii: Promisiunea unui Nou Legământ   227
AL 7-LEA AN AL ROBIEI (590 Î.HR.)
Ezechiel 20-23   232
Vinovăția lui Israel  235
Ezechiel 20
20:1-3 - Să Mă întrebați ați venit?   235
20:4-10 - Vinovați în Egipt   236
20:11-26 - Vinovați în pustie   242
20:27-29 - Vinovați în țară   247
20:30-31 - Să le răspundă oare Domnul?   249
20:32-38 - Să vă întoarceți între neamuri?   249
20:39-44 - Sub mustrarea legământului   251
20:45- 48 - Vestirea pedepsei   253
20:49 - Lamentarea profetului   253
Ierusalime, vine sabia Domnului!  257
Ezechiel 21
21:1-7 - Domnul va nimici Ierusalimul   257
21:8-13 - Se taie toiagul de cârmuire   261
21:14-17 - Îmi voi potoli urgia   264
21:18-23 - Sorțul a căzut pe Ierusalim   264
21:24-27 - Jos cu cununa împărătească   265
21:28-32 - Sabia scoasă împotriva lui Amon   267
Topiți ca argintul în topitoare  269
Ezechiel 22
22:1-16 - Necurăția Ierusalimului   269
22:17-22 - Veți fi topiți ca argintul   273
22:23-31 - Caut un om care să stea în spărtură   274
Ohola și Oholiba  277
Ezechiel 23
23:1-4 - Ohola și Oholiba   277
23:5-10 - Curvia și robia Samariei   278
23:11-35 - Oholiba (Ierusalimul) a ajuns mai rău decât sora ei   281
23:36-49 - Judecata celor două surori   283
Concluzii: Motive de divorț în relația dintre Dumnezeu și Iuda   285
AL 9-LEA AN AL ROBIEI, ZIUA A 10-A A LUNII A 10-A (588 Î.HR.)
Ezechiel 24-25   290
Ierusalimul: cazanul și carnea din el  291
Ezechiel 24
24:1-14 - Pune cazanul pe foc și aruncă carnea în el   291
24:15-27 - Moartea soției lui Ezechiel   292
24:25-27 - Profeție cu privire la venirea unui fugar   294
Împotriva țărilor din jur  297
Ezechiel 25
25:1-7 - Prorocie împotriva lui Amon   298
25:8-11 - Prorocie împotriva Moabului   299
25:12-14 - Prorocie împotriva Edomului   301
25:15-17 - Prorocie împotriva Filistiei   305
Concluzii: Semnificația spirituală a Căderii Ierusalimului    306
Reîntoarcerea din Robia Babiloniană nu a însemnat sfârșitul exilului   321
Prin trupul lui Hristos, am murit în ce privește Legea, ca să fim ai lui Hristos   323
Concluzii   325
AL 11-LEA AN AL ROBIEI, ZIUA ÎNTÂI A LUNII (586 Î.HR.)
Ezechiel 26-28   330
Prorocie împotriva Tirului  333
Ezechiel 26
26:1-6 - Tirul se bucură de căderea Ierusalimului   335
26:7-11 - Asedierea Tirului de către Nebucadnețar   336
26:12-14 - Cucerirea Tirului insular   338
26:15-21 - Se vor cutremura ostroavele de vuietul căderii tale   339
Cântare de jale asupra Tirului   343

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Rău           Bun